▲ Kiyoshi Yoshida - Time Leap (Long Version)


 

▲ Kiyoshi Yoshida - Natsuzora (Long Version)

시간을 달리는 소녀 (時をかける少女: The Girl Who Leapt Through Time, 2006) 에 삽입된 OST 이다.
시간을 달리는 소녀 Soundtrack (작곡 : Kiyoshi Yoshida)

 1. "Natsuzora (Opening Theme)"
 2. "Sketch"
 3. "Aria (Goldberg Hensoukyoku Yori) (Goldberg Variations by Bach)
 4. "Karakuri Tokei (Time Leap)"
 5. "Shoujo no Fuan"
 6. "Sketch (Long Version)"
 7. "Daylife"
 8. "Daiichi Hensoukyoku (Goldberg Hensoukyoku Yori)" (Variation 1 of Goldberg Variations by Bach)
 9. "Mirai no Kioku"
 10. "Seijaku"
 11. "Kawara nai Mono (Strings Version)" (Hanako Oku)
 12. "Natsuzora (Ending Theme)"
 13. "Time Leap (Long Version)"
 14. "Natsuzora (Long Version)"
 15. "Garnet (Yokokuhen Short Version)" (Hanako Oku)